Κώδικας Δεοντολογίας

Η λειτουργία του καταστήματος διέπεται από την χρήση του ισχύοντος Κώδικα Δεοντολογίας.

Μπορείτε να δείτε περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο που ακολουθεί Κώδικας Δεοντολογίας.

Comments

0 Comments Write a comment

Leave a comment